Gyula

 

Id. Albel Andor (Papa) önéletrajza

 

Nagyszüleim bányamunkások voltak, 6 gyermekük volt, kik közül Apám végzett magasabb iskolát a keszthelyi gazdasági akadémián. Utána intéző lett, először egy nagybirtokon Békés megyében, majd Csanád megyében egy 550 kat. holdon volt intéző. 1914-ben, május 14-én születtem Tarpán. Elemi iskoláimat Dombiratoson végeztem. Hárman vagyunk testvérek, kik közül Húgom, óvónő Kunágotán, Öcsém gazdasági tanár. Gimnáziumi tanulmányaimat Kalocsán végeztem, itt is érettségiztem le. Főiskolai tanulmányaimat a budapesti Állatorvosi Főiskolán kezdtem el. Ez a tanulmányom azonban félbeszakadt, és 1939-ben beiratkoztam Magyaróváron a Gazdasági Akadémiára. Itt oklevelet szerezve, azonnal a szakoktatáshoz kerültem. Kassán elvégeztem a tanárképző tanfolyamot. Ez után, Csíkszeredára kerültem, a mezőgazdasági szakiskolához. Innen 1944. április 1-el Gyulára lettem helyezve, a létesítendő öntözéses szakiskolához. Innen 1944. április 1 - 1944 szeptember 10-ig tanulmányúton voltam, melyen az öntözést sajátítottam el. Ez idő alatt, megismertem a Tiszántúl valamennyi öntözéses gazdaságát, és adatokat gyűjtöttem egy tankönyv megírásához. 1944. szeptember 22-én felettes utasításra elhagytam Gyulát, először Kunszentmiklósra, majd Pestre mentem. Itt, családommal együtt, Klotildligeten laktam apósomnál. Innen be kellett vonulnom katonának. A tatai újonckiképző gyalogezredhez. Ez ideig nem voltam katona. 1945. január 14-én gyalogmenetben kivittek Ausztriába. Itt, 1945. május 10-én hadifogságba kerültem. Zweffliben, majd Aknaslatinán voltam táborban, honnan 1945. szeptember 10-én hazakerültem. Azonnal jelentkeztem régi szolgálati helyemen Gyulán, ahova végleges beosztást is kaptam. Itt is letten leigazolva.

 

1947 elején volt igazgatómat eltávolították az iskolától népítélettel, és magam vettem át az iskola vezetését. 1947 márciusában id. igazgatói megbízást nyertem és 1948 augusztusában igazgatói minőségemben véglegesítést nyertem. Közben főigazgatói elismerést kaptam az iskolafejlesztés terén elért munkámért és miniszteri elismerést az újjáépítés terén elért eredményeimért. A gyulai és Cséffa - nagyszalontai járás tanfolyami szakfelügyelője voltam. Ugyanezen területen, mint társ szakfelügyelő nyertem megbízást a VKM iskolákra vonatkozóan. Békés vm. Munkabér megállapító bizottságának alelnöke, a munkaerő gazdálkodás bizottságának elnöke voltam.

 

1949. április 1-én, Kisújszállásra lettem helyezve. Itt, mint tangazdasági ellenőr nyertem megbízatást a 11. körzetben. Gyulán gazdasági tudósítói, Kisújszálláson közegészségügyi helyi megbízotti megbízatásaim voltak. 1950. január 15-én szakszeminárium vezetői minőségben vissza lettem helyezve Gyulára. Az öntözéses gazdálkodásról egy könyvet írtam, melyet FM-nek ajánlottam fel.

1943 márciusában nősültem meg. Öt gyermekem van, kiket egyedül fizetésemből tartok fenn. Sem ingó, sem ingatlan vagyonom nincs. Családomon kívül Szüleimet is segítem, kik ugyancsak teljesen vagyontalanok, és Húgomnál élnek.

 

Gyula, 1950. február 8.                                             Albel Andor

 

 

További képek a gyulai évekből

      Családtörténet képekben